Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 15 dari 15 ayat untuk besarlah AND book:55 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Tim 2:20

Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah; yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. a 

(0.44)2Tim 3:4

suka mengkhianat, o  tidak berpikir panjang, berlagak tahu, p  lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah.

(0.11)2Tim 2:7

Perhatikanlah apa yang kukatakan; Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.

(0.11)2Tim 4:14

Aleksander, x  tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. y 

(0.11)2Tim 1:16

Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus o  yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu p  menjumpai aku di dalam penjara. q 

(0.11)2Tim 1:18

Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari-Nya. r  Betapa banyaknya pelayanan s  yang ia lakukan di Efesus t  engkau lebih mengetahuinya dari padaku.

(0.11)2Tim 2:22

Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih c  dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan d  dengan hati e  yang murni.

(0.11)2Tim 2:24

sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar g 

(0.11)2Tim 4:11

Hanya Lukas r  yang tinggal dengan aku. s  Jemputlah Markus t  dan bawalah ia ke mari, karena pelayanannya penting bagiku.

(0.11)2Tim 4:18

Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha e  yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya f  di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin. g 

(0.11)2Tim 3:2

Manusia akan mencintai dirinya sendiri 1  dan menjadi hamba uang. k  Mereka akan membual dan menyombongkan diri, l  mereka akan menjadi pemfitnah, m  mereka akan berontak terhadap orang tua n  dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama,

(0.11)2Tim 2:19

Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh 1  x  dan meterainya ialah: "Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya y " dan "Setiap orang yang menyebut nama Tuhan z  hendaklah meninggalkan kejahatan."

(0.11)2Tim 3:11

Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia z  dan di Ikonium a  dan di Listra. b  Semua penganiayaan itu kuderita c  dan Tuhan telah melepaskan d  aku dari padanya. e 

(0.11)2Tim 4:17

tetapi Tuhan telah mendampingi a  aku 1  dan menguatkan b  aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. c  Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. d 

(0.11)2Tim 1:5

Sebab aku teringat akan imanmu l  yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike m  dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA