Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk bertambahlah AND book:9 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Sam 12:19

Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel: "Berdoalah j  untuk hamba-hambamu ini kepada TUHAN, Allahmu, supaya jangan kami mati, k  sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini."

(0.46)1Sam 14:44

Kata Saul: "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi s  dari pada itu. Sesungguhnya, Yonatan, t  engkau harus mati."

(0.46)1Sam 14:19

Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam r  itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu: "Biarlah!"

(0.45)1Sam 3:19

Dan Samuel makin besar k  dan TUHAN menyertai l  dia dan tidak ada satupun m  dari firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur.

(0.45)1Sam 2:33

Tetapi seorang dari padamu yang tidak Kulenyapkan dari lingkungan mezbah-Ku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana; segala tambahan keluargamu i  akan mati oleh pedang lawan.

(0.44)1Sam 25:22

Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi a  dari pada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki b  sajapun dari semua yang ada padanya."

(0.44)1Sam 2:21

Dan TUHAN mengindahkan Hana, m  sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah n  Samuel yang muda itu di hadapan TUHAN.

(0.43)1Sam 3:17

Kata Eli: "Apakah yang disampaikan-Nya kepadamu? Janganlah kausembunyikan h  kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi i  dari pada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah katapun kepadaku dari apa yang disampaikan-Nya kepadamu itu."

(0.42)1Sam 20:13

Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya TUHAN menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi b  dari pada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. TUHAN kiranya menyertai c  engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu.

(0.13)1Sam 2:26

Tetapi Samuel yang muda itu, semakin besar s  dan semakin disukai, baik di hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia. t 

(0.12)1Sam 13:3

Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan e  orang Filistin yang ada di Geba; f  dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala g  di seluruh negeri, sebab pikirnya: "Biarlah orang Ibrani mendengarnya."

(0.10)1Sam 8:16

Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya.

(0.10)1Sam 18:29

Maka makin takutlah m  Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya.

(0.10)1Sam 10:12

Lalu seorang dari tempat itu menjawab: "Siapakah bapa mereka?" --Itulah sebabnya menjadi peribahasa: Apa Saul juga termasuk golongan nabi? l 

(0.10)1Sam 14:15

Lalu timbullah kegentaran m  di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah n  itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah.

(0.10)1Sam 4:17

Jawab pembawa kabar itu: "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin; kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat; lagipula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas 1 , j  dan tabut Allah sudah dirampas. k "

(0.10)1Sam 14:27

Tetapi Yonatan tidak mendengar, bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu; y  kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA