Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 50 ayat untuk beberapa allah AND book:33 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.002 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mi 4:2

dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, b  ke rumah Allah Yakub, c  supaya Ia mengajar kita d  tentang jalan-jalan-Nya e  dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, f  dan firman TUHAN dari Yerusalem."

(0.88)Mi 7:7

Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu r  TUHAN 1 , akan mengharapkan s  Allah yang menyelamatkan aku; Allahku akan mendengarkan t  aku!

(0.86)Mi 4:5

Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama allahnya, n  tetapi kita akan berjalan demi nama TUHAN Allah kita 1  untuk selamanya dan seterusnya. o 

(0.86)Mi 3:7

Para pelihat akan mendapat malu g  dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu; h  mereka sekalian akan menutupi i  mukanya, j  sebab tidak ada jawab dari pada Allah. k 

(0.86)Mi 6:8

"Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu 1 : selain berlaku adil, i  mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati j  di hadapan Allahmu? k "

(0.86)Mi 6:6

"Dengan apakah aku akan pergi menghadap c  TUHAN dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? d 

(0.86)Mi 7:10

Musuhku akan melihatnya dan dengan malu b  ia akan menutupi mukanya, dia yang berkata kepadaku: "Di mana TUHAN, Allahmu? c " Mataku akan memandangi dia; d  sekarang ia diinjak-injak e  seperti lumpur di jalan.

(0.85)Mi 7:17

Biarlah mereka menjilat debu s  seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi; biarlah mereka keluar dengan gemetar t  dari kubunya, dan datang kepada TUHAN, Allah kami, dengan gentar, u  dengan takut kepada-Mu!

(0.85)Mi 7:18

Siapakah Allah v  seperti Engkau yang mengampuni dosa, w  dan yang memaafkan x  pelanggaran dari sisa-sisa y  milik-Nya z  sendiri; yang tidak bertahan dalam murka-Nya a  untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? b 

(0.85)Mi 5:4

(5-3) Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan o  mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar p  sampai ke ujung bumi 1 ,

(0.38)Mi 1:2

Dengarlah, g  hai bangsa-bangsa sekalian! h  Perhatikanlah, hai bumi i  serta isinya! Biarlah Tuhan ALLAH menjadi saksi j  terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya k  yang kudus.

(0.14)Mi 5:7

(5-6) Maka sisa-sisa w  Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun x  dari pada TUHAN seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan y  yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia.

(0.14)Mi 4:13

Bangkitlah dan iriklah, e  hai puteri Sion, sebab tandukmu akan Kubuat seperti besi, dan kukumu akan Kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa; f  engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi TUHAN g  dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi.

(0.14)Mi 3:12

Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, v  dan gunung Bait Suci w  akan menjadi bukit yang berhutan. x 

(0.09)Mi 3:10

hai kamu yang mendirikan n  Sion dengan darah o  dan Yerusalem dengan kelaliman! p 

(0.09)Mi 3:8

Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN 1 , dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. l 

(0.09)Mi 4:8

Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali w  pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. x 

(0.09)Mi 4:12

Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan d  TUHAN; mereka tidak mengerti keputusan-Nya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan.

(0.09)Mi 6:2

Dengarlah, n  hai gunung-gunung, pengaduan o  TUHAN, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi! Sebab TUHAN mempunyai pengaduan p  terhadap umat-Nya, dan Ia beperkara q  dengan Israel.

(0.09)Mi 2:5

Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali c  dengan undian d  di dalam jemaah TUHAN.
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA