Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 100 ayat untuk beberapa allah AND book:27 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 11:36

Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya 1  y  terhadap setiap allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala allah z  ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh a  sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka b  itu; sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. c 

(0.99)Dan 2:28

Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia 1 ; e  Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. f  Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat g  di tempat tidur h  ialah ini: i 

(0.87)Dan 9:20

Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku v  dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan TUHAN, Allahku, permohonanku bagi gunung w  kudus Allahku,

(0.86)Dan 1:9

Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih t  dan sayang u  dari pemimpin pegawai istana itu;

(0.86)Dan 2:19

Maka rahasia j  itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan k  malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit 1 . l 

(0.86)Dan 5:26

Dan inilah makna perkataan itu: Mene: masa e  pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah 1  dan telah diakhiri; f 

(0.86)Dan 2:47

Berkatalah raja kepada Daniel: "Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah i  dan Yang berkuasa atas segala raja, j  dan Yang menyingkapkan rahasia-rahasia, k  sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia l  itu."

(0.86)Dan 9:9

Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, o  walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, p 

(0.86)Dan 2:20

Berkatalah Daniel: "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya m  sampai selama-lamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan! n 

(0.86)Dan 4:2

Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda g  dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah h  yang maha tinggi kepadaku.

(0.86)Dan 2:37

Ya tuanku raja, raja segala raja, u  yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, v  kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan,

(0.86)Dan 5:18

Ya tuanku raja! Allah, Yang Mahatinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran o  kepada Nebukadnezar, p  ayah tuanku.

(0.86)Dan 6:11

(6-12) Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon f  kepada Allahnya.

(0.86)Dan 9:3

Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa w  dan mengenakan kain kabung serta abu. x 

(0.86)Dan 9:4

Maka aku memohon kepada TUHAN, Allahku, dan mengaku y  dosaku, demikian: "Ah Tuhan, Allah z  yang maha besar dan dahsyat, yang memegang Perjanjian dan kasih setia a  terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu!

(0.86)Dan 6:20

(6-21) dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel: "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singa-singa q  itu?"

(0.85)Dan 11:32

Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin; tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak 1 . t 

(0.85)Dan 3:28

Berkatalah Nebukadnezar: "Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego! Ia telah mengutus malaikat-Nya w  dan melepaskan x  hamba-hamba-Nya, yang telah menaruh percaya y  kepada-Nya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah allah manapun kecuali Allah z  mereka.

(0.85)Dan 6:26

(6-27) Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar c  kepada Allahnya Daniel, d  sebab Dialah Allah e  yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya; f  pemerintahan-Nya tidak akan binasa dan kekuasaan-Nya tidak akan berakhir. g 

(0.85)Dan 1:17

Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian 1  b  tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, c  sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. d 
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA