Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 21 ayat untuk batu-batunya AND book:10 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 22:32

Sebab siapakah Allah selain dari TUHAN, dan siapakah gunung batu f  selain dari Allah g  kita?

(0.97)2Sam 16:6

Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya.

(0.94)2Sam 16:13

Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu.

(0.94)2Sam 5:11

Hiram, l  raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu; mereka mendirikan istana bagi Daud.

(0.94)2Sam 12:31

Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak; juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota bani Amon. z  Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem.

(0.93)2Sam 18:17

Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lobang yang besar di hutan itu, kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan d  batu e  yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri, masing-masing ke kemahnya.

(0.92)2Sam 17:13

Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, r  hingga batu kecilpun tidak terdapat lagi di sana."

(0.91)2Sam 20:8

Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, i  maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu dari pada mereka. Adapun Yoab j  mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu.

(0.90)2Sam 11:21

Siapakah yang menewaskan Abimelekh e  bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok f  itu? --maka haruslah engkau berkata: Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati."

(0.47)2Sam 22:47

TUHAN hidup! Terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah c  kiranya Allah gunung batu keselamatanku, d 

(0.45)2Sam 22:2

Ia berkata: "Ya, TUHAN, bukit batuku, g  kubu h  pertahananku dan penyelamatku, i 

(0.42)2Sam 22:3

Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, j  perisaiku, k  tanduk l  keselamatanku, kota bentengku, m  tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.

(0.42)2Sam 23:3

Allah Israel berfirman, gunung batu r  Israel berkata kepadaku: Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, s  memerintah dengan takut t  akan Allah, u 

(0.40)2Sam 14:26

Apabila ia mencukur rambutnya z --pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya--maka ditimbangnya rambutnya itu, dua ratus syikal beratnya, menurut batu timbangan raja.

(0.40)2Sam 21:10

Lalu Rizpa binti Aya mengambil kain karung, dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka; ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. m 

(0.39)2Sam 12:30

Ia mengambil mahkota y  dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu.

(0.10)2Sam 22:30

Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok.

(0.10)2Sam 22:34

yang membuat kakiku seperti kaki rusa h  dan membuat aku berdiri di bukit; i 

(0.09)2Sam 5:9

Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya: Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo h  ke bagian dalam.

(0.09)2Sam 11:19

Ia memerintahkan kepada suruhan itu, demikian: "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja,
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA