Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 177 ayat untuk bagaikan AND book:23 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 59:17

Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah 1  r  dan ketopong s  keselamatan ada di kepala-Nya; Ia mengenakan pakaian t  pembalasan u  dan menyelubungkan kecemburuan v  sebagai jubah.

(0.98)Yes 17:1

Ucapan ilahi c  terhadap Damsyik. d  Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota 1 , nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan; e 

(0.97)Yes 41:27

Sebagai yang pertama Aku memberitahukannya g  kepada Sion, dan Aku memberikan orang yang membawa kabar baik h  kepada Yerusalem.

(0.97)Yes 43:3

Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, i  Yang Mahakudus, j  Allah Israel, Juruselamatmu. k  Aku menebus engkau dengan Mesir, l  dan memberikan Etiopia m  dan Syeba n  sebagai gantimu. o 

(0.96)Yes 49:18

Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun f  datang kepadamu. Demi Aku yang hidup, g  demikianlah firman TUHAN, sungguh, mereka semua akan kaupakai h  sebagai perhiasan, dan mereka akan kaulilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan.

(0.95)Yes 53:2

Sebagai taruk c  ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas d  dari tanah kering 1 . Ia tidak tampan dan semaraknyapun tidak ada 2  sehingga kita memandang dia, dan rupapun e  tidak, sehingga kita menginginkannya.

(0.94)Yes 58:1

Serukanlah kuat-kuat 1 , a  janganlah tahan-tahan! Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, b  beritahukanlah kepada umat-Ku pelanggaran c  mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa d  mereka!

(0.94)Yes 53:10

Tetapi TUHAN berkehendak h  meremukkan i  dia 1  dengan kesakitan. j  Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, k  ia akan melihat keturunannya, l  umurnya akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan terlaksana m  olehnya.

(0.94)Yes 20:3

Berfirmanlah TUHAN: "Seperti hamba-Ku x  Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun y  lamanya sebagai tanda z  dan alamat 1  a  terhadap Mesir b  dan terhadap Etiopia, c 

(0.94)Yes 65:15

Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihan-Ku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk h  ini: Tuhan ALLAH kiranya membuat engkau seperti mereka! Tetapi hamba-hamba-Ku akan disebut dengan nama i  lain,

(0.93)Yes 47:14

Sesungguhnya, mereka sebagai jerami t  yang dibakar api; u  mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api; v  api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiang!

(0.93)Yes 60:7

Segala kambing domba Kedar e  akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku f  sebagai korban g  yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah h  keagungan-Ku.

(0.92)Yes 51:23

tetapi Aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas t  engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu: Tunduklah, u  supaya kami lewat menginjak v  kamu! Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. w "

(0.92)Yes 14:2

Bangsa-bangsa lain akan mengantar j  Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa k  itu di tanah TUHAN sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan l  orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas m  mereka.

(0.45)Yes 3:24

Maka sebagai ganti rempah-rempah harum c  akan ada bau busuk, d  sebagai ganti ikat pinggang e  seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, f  sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung; g  dan tanda selar h  sebagai ganti kemolekan. i 

(0.45)Yes 60:17

Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, s  dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai t  sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. u 

(0.45)Yes 55:13

Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung f  akan tumbuh pohon murad, g  dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran h  bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.

(0.44)Yes 14:11

Ke dunia orang mati i  sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu; j  ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing k  sebagai selimutmu. l "

(0.44)Yes 43:4

Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, p  dan Aku ini mengasihi q  engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.

(0.43)Yes 4:6

dan sebagai pondok tempat bernaung o  pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan p  dan persembunyian terhadap angin ribut q  dan hujan.
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA