Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 75 ayat untuk Rajanya AND book:15 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 5:13

Akan tetapi pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah l  oleh raja Koresh untuk membangun rumah Allah ini.

(0.99)Ezr 7:12

"Artahsasta, raja segala raja, k  kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang,

(0.99)Ezr 4:5

Bahkan, selama zaman Koresh, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia 1 , mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka.

(0.99)Ezr 1:1

Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati a  Koresh 3 , raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia 4 , b  sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini:

(0.98)Ezr 6:1

Sesudah itu atas perintah raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan q  di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan.

(0.98)Ezr 1:8

Koresh, raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar 1 , o  pembesar di Yehuda.

(0.98)Ezr 7:8

Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu.

(0.98)Ezr 6:15

Maka selesailah rumah itu 1  pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan raja Darius. l 

(0.98)Ezr 8:36

Mereka menyampaikan juga surat perintah k  raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, l  dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. m 

(0.98)Ezr 7:20

Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kaubayar dari perbendaharaan u  kerajaan.

(0.98)Ezr 8:1

Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan raja Artahsasta: f 

(0.97)Ezr 4:24

Pada waktu itu terhentilah pekerjaan 1  membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, v  raja negeri Persia.

(0.97)Ezr 1:2

"Beginilah perintah Koresh, raja Persia 1 : Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan c  aku untuk mendirikan d  rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda.

(0.97)Ezr 6:3

Pada tahun pertama zaman raja Koresh dikeluarkanlah perintah oleh raja Koresh: Mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun r  kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian; haruslah tingginya enam puluh hasta dan lebarnya enam puluh hasta.

(0.97)Ezr 1:7

Pula raja Koresh menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah TUHAN yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil allahnya. n 

(0.97)Ezr 7:1

Kemudian dari pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, y  raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra 1  bin Seraya z  bin Azarya bin Hilkia a 

(0.97)Ezr 7:23

Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit, harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya v  kena murka.

(0.97)Ezr 4:8

Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada raja Artahsasta, yang isinya sebagai berikut.

(0.97)Ezr 7:27

Terpujilah TUHAN, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati b  raja, sehingga ia menyemarakkan c  rumah TUHAN yang ada di Yerusalem,

(0.97)Ezr 6:10

supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. b 
TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA