Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 ayat untuk Diberi-Nya AND book:13 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 16:12

Ingatlah n  perbuatan-perbuatan ajaib o  yang dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Nya p  dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan-Nya,

(0.95)1Taw 16:21

Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka; dihukum-Nya raja-raja x  oleh karena mereka:

(0.94)1Taw 16:16

yang diikat-Nya s  dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak,

(0.93)1Taw 16:17

diadakan-Nya bagi Yakub t  menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal,

(0.88)1Taw 16:15

Ia ingat r  untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya, akan firman yang diperintahkan-Nya kepada seribu angkatan,

(0.87)1Taw 21:7

Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajar-Nya orang Israel 1 .

(0.82)1Taw 22:11

Maka sekarang, hai anakku 1 , TUHAN kiranya menyertai p  engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah TUHAN, Allahmu, seperti yang difirmankan-Nya mengenai engkau.

(0.76)1Taw 16:40

supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada TUHAN di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat y  TUHAN yang diperintahkan-Nya kepada orang Israel.

(0.72)1Taw 21:15

Pula Allah mengutus malaikat j  ke Yerusalem k  untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka TUHAN melihatnya, lalu menyesallah l  Ia karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya itu, lalu berfirmanlah Ia kepada malaikat pemusnah m  itu: "Cukup! Turunkanlah sekarang tanganmu itu 1 !" Pada waktu itu malaikat TUHAN itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus.

(0.18)1Taw 16:11

Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah m  wajah-Nya selalu!

(0.18)1Taw 16:13

hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya!

(0.17)1Taw 13:10

Maka bangkitlah murka c  TUHAN terhadap Uza 1 , lalu Ia membunuh d  dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu; ia mati di sana di hadapan Allah.

(0.17)1Taw 28:9

Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu 1  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas n  dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati o  dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, p  maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan q  Dia maka Ia akan membuang r  engkau untuk selamanya.

(0.17)1Taw 5:20

Mereka mendapat bantuan u  melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru v  kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya w  kepada-Nya.

(0.17)1Taw 22:18

"Bukankah TUHAN, Allahmu, menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan y  kepadamu ke segala penjuru. z  Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan TUHAN dan kepada umat-Nya.

(0.16)1Taw 19:13

Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya."

(0.16)1Taw 29:25

TUHAN membuat Salomo luar biasa besar q  di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan r  kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum s  dia yang memerintah atas Israel.

(0.16)1Taw 12:17

lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka: "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu, tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu."

(0.16)1Taw 17:21

Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya r  menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kaubebaskan dari Mesir?
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA