Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 2113 untuk turunkanlah (0.000 seconds)
(1.00)Kej 36:1

Inilah keturunan Esau, yaitu Edom.

(0.94)1Taw 1:6

Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma.

(0.88)Hak 7:10

Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu;

(0.87)Hak 5:13

Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat TUHAN turun bagi-Nya sebagai pahlawan.

(0.83)1Taw 1:9

Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.

(0.83)Rut 4:18

Inilah keturunan Peres: Peres memperanakkan Hezron,

(0.81)Ams 5:5

Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati.

(0.79)Ayb 21:8

Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka.

(0.79)Mzm 106:31

Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun, untuk selama-lamanya.

(0.78)Kej 17:7

Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.

(0.78)Kej 36:9

Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir.

(0.77)Kej 17:9

Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.

(0.76)Mrk 15:30

turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!"

(0.76)Mzm 119:90

Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan; Engkau menegakkan bumi, sehingga tetap ada.

(0.75)Yl 3:20

Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun.

(0.75)Kej 26:4

Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit; Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,

(0.73)Kej 44:11

Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya.

(0.73)Bil 35:29

Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu.

(0.73)Mzm 89:4

(89-5) Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu, dan membangun takhtamu turun-temurun." Sela

(0.73)Kej 3:15

Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=turunkanlah&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)