Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 15 dari 15 ayat untuk tiuplah [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yl 2:15

Tiuplah sangkakala t  di Sion, u  adakanlah puasa v  yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; w 

(0.96)Mzm 81:3

(81-4) Tiuplah sangkakala x  pada bulan baru, pada bulan purnama, y  pada hari raya kita.

(0.96)Hos 5:8

Tiuplah sangkakala m  di Gibea, n  dan nafiri di Rama. o  Berteriaklah di Bet-Awen, p  gemetarlah, hai Benyamin!

(0.74)Yl 2:1

Tiuplah sangkakala 1  z  di Sion a  dan berteriaklah di gunung-Ku b  yang kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari TUHAN c  datang, sebab hari itu sudah dekat; d 

(0.68)Yer 4:5

Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah n  di Yerusalem: Tiuplah sangkakala o  di dalam negeri, berserulah keras-keras: "Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota p  yang berkubu!"

(0.58)Yer 6:1

Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem 1 ! Tiuplah sangkakala u  di Tekoa, v  dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem! w  Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, x  yakni suatu kehancuran besar.

(0.56)Yer 51:27

Angkatlah panji-panji q  di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan r  melawannya--Ararat 1 , s  Mini dan Askenas t --angkatlah seorang panglima melawannya, tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang! u 

(0.28)1Raj 1:34

Imam Zadok dan nabi Natan harus mengurapi e  dia di sana menjadi raja atas Israel; kemudian kamu meniup sangkakala f  dan berseru: Hidup raja Salomo!

(0.26)Yeh 7:14

Tiuplah sangkakala p  dan sediakanlah segala sesuatu! Tetapi seorangpun tidak maju berperang, sebab kehangatan murka-Ku q  tertimpa atas segala kegemparan mereka.

(0.24)Hos 8:1

Tiuplah sangkakala! w  Serangan laksana rajawali x  atas rumah TUHAN! Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjian-Ku y  dan telah mendurhaka terhadap pengajaran-Ku. z 

(0.05)Mzm 98:6

dengan nafiri e  dan sangkakala f  yang nyaring bersorak-soraklah g  di hadapan Raja, h  yakni TUHAN!

(0.03)Im 25:9

Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala f  di mana-mana dalam bulan g  yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu; pada hari raya Pendamaian h  kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu.

(0.03)Bil 10:9

Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, s  kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, t  supaya kamu diingat 1  u  di hadapan TUHAN, Allahmu, dan diselamatkan dari pada musuhmu. v 

(0.03)Hak 7:18

Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, s  maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru: 'Demi TUHAN dan demi Gideon!'"

(0.03)Bil 10:10

Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan w  barumu haruslah kamu meniup nafiri x  itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu y  dan korban-korban keselamatanmu; z  maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu; Akulah TUHAN, Allahmu. a "
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA