Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 312 untuk terceraikan (0.001 seconds)
(1.00)Ayb 4:11

Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai.

(0.99)Mrk 10:4

Jawab mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai."

(0.98)Mat 5:31

Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya.

(0.95)Mzm 147:2

TUHAN membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai;

(0.85)Mzm 106:27

dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa, dan menyerakkan mereka ke pelbagai negeri.

(0.84)Mat 19:7

Kata mereka kepada-Nya: "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?"

(0.78)Mrk 10:9

Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."

(0.78)Luk 16:18

Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah."

(0.76)Bil 30:9

Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya.

(0.75)Mat 5:32

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

(0.74)Mat 12:30

Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.

(0.74)Luk 1:51

Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;

(0.73)1Kor 7:11

Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.

(0.72)Luk 11:23

Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan."

(0.72)Mrk 10:12

Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah."

(0.72)Yer 10:21

Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk TUHAN. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai.

(0.69)Mat 19:8

Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.

(0.67)Mat 19:9

Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."

(0.67)Yoh 11:52

dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.

(0.65)Mrk 10:2

Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=terceraikan&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)