Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 10 dari 10 untuk terbakar AND book:58 (0.001 seconds)
(1.00)Ibr 10:6

Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan.

(0.95)Ibr 6:8

tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran.

(0.94)Ibr 13:11

Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh Imam Besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan.

(0.93)Ibr 10:8

Di atas Ia berkata: "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya" --meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat--.

(0.41)Ibr 9:4

Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas; di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian,

(0.40)Ibr 10:27

Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.

(0.10)Ibr 12:29

Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.

(0.10)Ibr 13:10

Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya.

(0.10)Ibr 7:13

Sebab Ia, yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain; dari suku ini tidak ada seorangpun yang pernah melayani di mezbah.

(0.10)Ibr 12:18

Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=terbakar AND book:58&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)