Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 252 untuk suamimu (0.001 seconds)
(1.00)Ams 31:11

Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan.

(0.98)2Sam 11:26

Ketika didengar isteri Uria, bahwa Uria, suaminya, sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu.

(0.89)Rm 7:2

Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu.

(0.88)Ams 7:19

Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh,

(0.86)1Kor 7:3

Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya.

(0.81)Ams 31:28

Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia:

(0.81)Ams 12:4

Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya.

(0.75)Bil 30:13

Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa, dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya.

(0.73)Bil 5:20

tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau--

(0.72)2Sam 3:15

Lalu Isyboset menyuruh mengambil perempuan itu dari pada suaminya, yakni Paltiel bin Lais.

(0.72)Ams 31:23

Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri.

(0.72)Yeh 16:32

Hai isteri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri.

(0.72)1Kor 7:11

Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.

(0.71)Ef 5:22

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan,

(0.70)Yoh 4:17

Kata perempuan itu: "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya: "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami,

(0.70)Bil 30:10

Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah,

(0.70)Tit 2:4

dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya,

(0.69)2Sam 14:5

Raja bertanya kepadanya: "Ada apa?" Jawabnya: "Ah, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati.

(0.68)Rut 1:3

Kemudian matilah Elimelekh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya.

(0.68)1Kor 7:4

Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=suamimu&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)