Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 2606 untuk sekiranya (0.001 seconds)
(1.00)Ayb 19:23

Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab,

(0.99)Kis 19:7

Jumlah mereka adalah kira-kira dua belas orang.

(0.89)Ayb 6:9

Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangan-Nya dan menghabisi nyawaku!

(0.86)Mzm 81:13

(81-14) Sekiranya umat-Ku mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan!

(0.81)Yoh 11:18

Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya.

(0.80)Ayb 13:5

Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan dari padamu.

(0.79)Kel 33:18

Tetapi jawabnya: "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku."

(0.77)Kel 32:32

Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu--dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kautulis."

(0.74)Yud 1:2

Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu.

(0.74)Kej 18:3

serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.

(0.74)1Sam 25:38

Dan kira-kira sepuluh hari sesudah itu TUHAN memukul Nabal, sehingga ia mati.

(0.72)Mzm 119:92

Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku.

(0.71)Ayb 6:2

"Ah, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca!

(0.70)Ul 32:29

Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, dan memperhatikan kesudahan mereka.

(0.70)Mzm 40:13

(40-14) Berkenanlah kiranya Engkau, ya TUHAN, untuk melepaskan aku; TUHAN, segeralah menolong aku!

(0.70)Yes 64:1

Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu

(0.69)Luk 1:56

Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya.

(0.68)Mrk 8:9

Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang.

(0.65)Mzm 20:3

(20-4) Kiranya diingat-Nya segala korban persembahanmu, dan disukai-Nya korban bakaranmu. Sela

(0.65)1Raj 21:3

Jawab Nabot kepada Ahab: "Kiranya TUHAN menghindarkan aku dari pada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu!"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=sekiranya&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)