Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 41 - 60 dari 159 ayat untuk sehelaipun [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.23)Ul 21:3

Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. m 

(0.22)2Sam 18:11

Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu: "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting x  dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau sepuluh syikal perak dan satu ikat pinggang. y "

(0.22)Yes 3:24

Maka sebagai ganti rempah-rempah harum c  akan ada bau busuk, d  sebagai ganti ikat pinggang e  seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, f  sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung; g  dan tanda selar h  sebagai ganti kemolekan. i 

(0.21)Mrk 6:9

boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju.

(0.19)Kel 22:9

Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan: Inilah kepunyaanku--maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. j  Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian dua kali lipat.

(0.19)2Sam 20:12

Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat, bahwa seluruh rakyat berdiri m  menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya, bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton.

(0.19)Yak 2:6

Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. b  Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? c 

(0.16)Kis 8:3

Tetapi Saulus p  berusaha membinasakan jemaat itu q  dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan ke luar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.

(0.16)Kis 16:19

Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan v  lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas w , lalu menyeret x  mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.

(0.16)Kis 21:30

Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus h  dan menyeretnya i  keluar dari Bait Allah dan seketika itu juga semua pintu gerbang Bait Allah itu ditutup.

(0.14)Kis 14:19

Tetapi datanglah orang-orang Yahudi s  dari Antiokhia dan Ikonium t  dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus u  dengan batu 1  dan menyeretnya ke luar kota, karena mereka menyangka, bahwa ia telah mati.

(0.14)Kis 17:6

Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret k  Yason dan beberapa saudara l  ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, katanya: "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia m  telah datang juga ke mari, n 

(0.13)Im 13:47

Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan,

(0.13)Mzm 7:2

(7-3) supaya jangan mereka seperti singa h  menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. i 

(0.11)Kel 26:12

Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang Kemah Suci.

(0.10)Kel 36:16

Disambunglah lima dari tenda itu dengan tersendiri dan enam dari tenda itu dengan tersendiri.

(0.10)Kid 1:4

Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi! Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. g  Kami akan bersorak-sorai dan bergembira h  karena engkau, kami akan memuji cintamu i  lebih dari pada anggur! Layaklah mereka cinta kepadamu!

(0.08)Kel 36:9

Panjang tiap-tiap tenda dua puluh delapan hasta dan lebar tiap-tiap tenda empat hasta: semua tenda itu sama ukurannya.

(0.08)Mzm 52:5

(52-7) Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya, Ia akan merebut engkau dan mencabut k  engkau dari dalam kemah, membantun l  engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. m  Sela

(0.08)Kel 26:3

Lima dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang lima lagi juga harus dirangkap menjadi satu.
TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA