Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 35 ayat untuk sebuah batu AND book:24 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.05)Yer 2:6

Dan mereka tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN, yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir; x  yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus y  dan yang lekak-lekuk, z  di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi a  orang dan yang tidak didiami manusia?

(0.25)Yer 2:16

Bahkan orang-orang Memfis t  dan Tahpanhes u  telah menggundul batu kepalamu.

(0.60)Yer 2:27

yang berkata kepada sepotong kayu: e  Engkaulah bapaku! dan kepada batu: f  Engkaulah yang melahirkan aku! Sungguh, mereka membelakangi g  Aku dan tidak menghadapkan mukanya h  kepada-Ku, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka i  mereka berkata: Bangkitlah menyelamatkan j  kami!

(0.56)Yer 3:9

Dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri b  dan berzinah c  dengan menyembah batu d  dan kayu. e 

(0.22)Yer 4:29

Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah e  seluruh negeri melarikan diri. f  Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu; g  setiap kota sudah ditinggalkan h  dan tidak seorangpun tinggal di dalamnya.

(0.50)Yer 5:3

Ya TUHAN, tidakkah mata-Mu z  terarah kepada kebenaran? Engkau memukul a  mereka, tetapi mereka tidak kesakitan; Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. b  Mereka mengeraskan kepalanya lebih dari pada batu, c  dan mereka tidak mau bertobat. d 

(0.22)Yer 6:21

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sungguh, Aku akan menaruh batu sandungan r  di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya; bapa-bapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa."

(0.05)Yer 9:11

Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan i  puing, tempat persembunyian serigala-serigala; j  Aku akan membuat kota-kota Yehuda k  menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk l  lagi."

(0.23)Yer 13:4

"Ambillah ikat pinggang yang telah kaubeli dan yang sekarang pada pinggangmu itu! Pergilah segera ke sungai Efrat a  untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu!"

(0.22)Yer 16:16

Sesungguhnya, Aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman TUHAN, yang akan menangkap mereka, t  sesudah itu Aku mau menyuruh banyak pemburu u  yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. v 

(0.05)Yer 17:1

"Dosa Yehuda 1  telah tertulis dengan pena besi, l  yang matanya dari intan, terukir pada loh hati m  mereka dan pada tanduk-tanduk n  mezbah mereka

(0.23)Yer 17:9

Betapa liciknya hati 1 , g  lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?

(0.24)Yer 18:14

Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Siryon? Masakan air gunung akan habis; air yang sejuk dan mengalir?

(0.22)Yer 21:13

Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawanmu, a  hai kota yang di atas lembah, b  gunung batu di dataran, demikianlah firman TUHAN, hai kamu yang berkata: Siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan c  kami?

(0.25)Yer 23:29

Bukankah firman-Ku seperti api, p  demikianlah firman TUHAN dan seperti palu q  yang menghancurkan bukit batu?

(0.05)Yer 25:9

sesungguhnya, Aku akan mengerahkan w  semua kaum dari utara x --demikianlah firman TUHAN--menyuruh memanggil Nebukadnezar, y  raja Babel, hamba-Ku z  itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas a  dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan b  dan menjadi ketandusan c  untuk selama-lamanya.

(0.22)Yer 25:10

Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara d  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki e  dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan f  dan cahaya pelita. g 

(0.05)Yer 25:11

Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, h  dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba i  kepada raja Babel tujuh puluh tahun 1  j  lamanya.

(0.05)Yer 26:18

"Mikha, r  orang Moresyet itu, telah bernubuat di zaman Hizkia, raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Sion s  akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing t  dan gunung u  Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. v 

(0.05)Yer 30:18

Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan memulihkan keadaan v  kemah-kemah w  Yakub, dan akan mengasihani x  tempat-tempat tinggalnya, kota itu akan dibangun y  kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli.
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA