Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 81 - 100 dari 185 ayat untuk pinggangnya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.30)Yer 13:7

Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun.

(0.29)1Sam 2:4

Busur pada pahlawan telah patah, e  tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. f 

(0.29)Ayb 40:16

(40-11) Perhatikanlah tenaga e  di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya! f 

(0.29)1Sam 18:4

Yonatan menanggalkan jubah v  yang dipakainya, dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat w  pinggangnya.

(0.28)Ayb 38:3

Bersiaplah engkau sebagai laki-laki 1 ! Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku. e 

(0.28)2Sam 22:40

Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang, Engkau tundukkan ke bawah kuasaku o  orang yang bangkit melawan aku.

(0.28)1Raj 18:46

Tetapi kuasa w  TUHAN berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya x  dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel.

(0.27)Ef 6:14

Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan a  kebenaran dan berbajuzirahkan b  keadilan,

(0.27)Kel 28:40

Juga bagi anak-anak m  Harun haruslah kaubuat kemeja-kemeja dan haruslah kaubuat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kaubuat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. n 

(0.27)Ayb 40:7

(40-2) "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki; Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu Aku. n 

(0.27)Im 8:7

Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. g 

(0.26)Mzm 30:11

(30-12) Aku yang meratap s  telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari, t  kain kabungku u  telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita, v 

(0.26)Dan 2:32

Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga,

(0.26)Im 8:13

Musa menyuruh anak-anak s  Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja t  kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. u 

(0.26)Yes 32:11

Gentarlah, d  hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tenteram, e  tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, f  kenakanlah kain kabung g  pada pinggangmu!

(0.25)Kid 5:14

Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam 1 . e 

(0.25)Kel 28:39

Haruslah engkau menenun kemeja k  dengan ada raginya, dari lenan halus, dan membuat serban l  dari lenan halus dan haruslah kaubuat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna.

(0.25)Mzm 93:1

TUHAN adalah Raja r , Ia berpakaian kemegahan, s  TUHAN berpakaian, berikat pinggang kekuatan. t  Sungguh, telah tegak dunia, u  tidak bergoyang; v 

(0.24)Mzm 18:39

(18-40) Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan t  untuk berperang; Engkau tundukkan u  ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku.

(0.24)Yer 13:6

Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang Kuperintahkan kausembunyikan di sana!"
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA