Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 301 - 320 dari 23678 ayat untuk pada [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.006 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.71)2Sam 16:17

Berkatalah Absalom kepada Husai: "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu b  itu?"

(0.71)2Taw 28:16

Pada waktu itu raja Ahas menyuruh utusan kepada raja negeri Asyur z  untuk memohon bantuan.

(0.71)Ayb 12:12

Konon hikmat ada pada orang yang tua, p  dan pengertian q  pada orang yang lanjut umurnya.

(0.71)Mzm 143:9

Lepaskanlah e  aku dari pada musuh-musuhku, f  ya TUHAN, pada-Mulah aku berteduh!

(0.71)Mzm 130:4

Tetapi pada-Mu ada pengampunan, o  supaya Engkau ditakuti p  orang.

(0.71)Ams 2:2

sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, y 

(0.71)1Raj 22:2

Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, raja Yehuda, kepada raja Israel.

(0.71)2Raj 1:5

Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka: "Mengapa kamu kembali?"

(0.71)Ams 3:5

Percayalah kepada TUHAN 1  e  dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri 2 .

(0.71)Kej 17:3

Lalu sujudlah a  Abram, dan Allah berfirman kepadanya:

(0.71)Yer 24:4

Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya:

(0.71)Est 4:12

Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai,

(0.71)Yer 37:6

Lalu datanglah firman TUHAN kepada nabi Yeremia, bunyinya:

(0.71)Za 7:4

Maka datanglah firman TUHAN semesta alam kepadaku, bunyinya:

(0.71)Kel 9:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya: Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah g  kepada-Ku.

(0.70)Mrk 13:37

Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah! a "

(0.70)Yeh 2:3

Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini t  juga.

(0.70)Hag 2:2

(2-3) "Katakanlah kepada Zerubabel w  bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, x  imam besar, dan kepada selebihnya y  dari bangsa itu, demikian:

(0.70)1Taw 24:7

Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib; yang kedua pada Yedaya; w 

(0.70)Ul 17:9

haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi z  dan kepada hakim a  yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan b  hakim.
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA