Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 48 ayat untuk meniadakan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 24:25

Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan k  perkataanku?"

(0.58)1Kor 7:18

Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. e 

(0.52)1Kor 1:28

dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, f  dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti 1 ,

(0.47)Mzm 33:10

TUHAN menggagalkan y  rencana z  bangsa-bangsa; a  Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa;

(0.33)Yeh 30:10

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, e  raja Babel. f 

(0.33)Za 11:14

Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu "Ikatan", untuk meniadakan persaudaraan 1  antara Yehuda dan Israel.

(0.32)Ayb 40:8

(40-3) Apakah engkau hendak meniadakan pengadilan-Ku, o  mempersalahkan Aku 1  supaya engkau dapat membenarkan dirimu? p 

(0.27)Yes 44:25

Akulah yang meniadakan n  tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung; o  yang membuat orang-orang bijaksana p  mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan; q 

(0.25)Mat 5:17

"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya 1 . a 

(0.24)Yes 26:14

Mereka sudah mati, r  tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, s  tidak akan bangkit pula; sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan t  mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. u 

(0.21)Yeh 30:13

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan membinasakan berhala-berhala l  dan meniadakan dewa-dewa dari Memfis; m  dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir n  dan Aku akan menimbulkan ketakutan di sana.

(0.20)Yes 10:13

Sebab ia telah berkata: "Dengan kekuatan tanganku d  aku telah melakukannya e  dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi; aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan f  mereka, dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang g  yang duduk di atas takhta.

(0.20)Yes 25:8

Ia akan meniadakan maut n  untuk seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan menghapuskan air mata 1  o  dari pada segala muka; dan aib p  umat-Nya akan dijauhkan-Nya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah mengatakannya. q 

(0.20)Yeh 34:25

Aku akan mengadakan perjanjian s  damai 1  t  dengan mereka dan Aku akan meniadakan binatang buas u  dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram v  dan dapat tidur di hutan-hutan.

(0.19)Yoh 5:18

Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, h  bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah 1 . i 

(0.19)Mat 15:6

orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri 1 .

(0.19)Rm 3:31

Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak! Sebaliknya, kami meneguhkannya 1 .

(0.17)Mat 5:19

Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat c  sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga 1 .

(0.17)Hos 2:18

(2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x 

(0.13)Mzm 88:16

(88-17) Kehangatan murka-Mu e  menimpa aku, kedahsyatan-Mu f  membungkamkan aku,
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA