Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 76 untuk menggiringnya AND book:[1 TO 39] (0.002 seconds)
(1.00)1Sam 30:20

Daud mengambil segala kambing domba dan lembu; semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata: "Inilah jarahan Daud."

(0.88)1Sam 30:2

Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorangpun; mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya.

(0.82)Kej 31:18

digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan.

(0.81)Yes 11:6

Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya.

(0.81)Yes 20:4

demikianlah raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir.

(0.79)Kel 3:1

Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.

(0.73)Kej 32:19

Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia;

(0.49)Kel 28:34

sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada ujung gamis itu.

(0.45)Kel 39:25

Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu,

(0.45)Hak 5:12

Bangunlah, bangunlah, Debora! Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian! Bangkitlah, Barak! dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam!

(0.44)Ayb 12:19

Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh.

(0.42)Ayb 12:17

Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkan-Nya.

(0.42)Ayb 39:7

(39-10) Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring;

(0.42)Mzm 78:26

Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatan-Nya;

(0.37)Yeh 11:9

Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu.

(0.36)Kel 39:26

sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

(0.34)Yeh 19:4

Bangsa-bangsa menyerukan: Singa mengamuk! akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka; mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir.

(0.34)Am 7:15

Tetapi TUHAN mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan TUHAN berfirman kepadaku: Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.

(0.32)Bil 15:36

Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa.

(0.32)Yes 60:11

Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=menggiringnya AND book:[1 TO 39]&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)