Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 31 ayat untuk menggiring [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 3:1

Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba 1  Yitro, l  mertuanya, imam di Midian. m  Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung n  Allah, yakni gunung Horeb. o 

(0.98)Yes 20:4

demikianlah raja d  Asyur akan menggiring e  orang Mesir sebagai tawanan f  dan orang Etiopia g  sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, h  suatu penghinaan i  bagi Mesir.

(0.86)Kej 32:19

Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia;

(0.56)Ayb 12:19

Dia yang menggiring dan menggeledah g  para imam, dan menggulingkan yang kokoh. h 

(0.53)Mzm 78:26

Ia telah menghembuskan angin timur y  di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatan-Nya;

(0.48)Ayb 12:17

Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, c  dan para hakim d  dibodohkan-Nya.

(0.46)Yeh 11:9

Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan w  kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. x 

(0.42)Am 7:15

Tetapi TUHAN mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, t  dan TUHAN berfirman kepadaku: Pergilah, u  bernubuatlah v  terhadap umat-Ku Israel. w 

(0.39)Bil 15:36

Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, w  sehingga ia mati, x  seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa. y 

(0.37)1Sam 30:2

Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorangpun; mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya.

(0.29)2Sam 7:8

Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, y  untuk menjadi raja z  atas umat-Ku Israel. a 

(0.29)1Taw 17:7

Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja g  atas umat-Ku Israel.

(0.29)Mzm 80:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Kesaksian Asaf. Mazmur. (80-2) Hai gembala Israel, pasanglah telinga 1 , Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba! u  Ya Engkau, yang duduk di atas para kerub, v  tampillah bersinar

(0.21)Yer 31:24

Di sana akan duduk p  Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. q 

(0.13)Ul 28:36

TUHAN akan membawa engkau dengan raja s  yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; t  di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu. u 

(0.05)Hos 4:16

Sebab Israel degil o  seperti lembu p  yang degil, masakan sekarang TUHAN menggembalakan mereka, seperti domba q  di tanah lapang?

(0.05)Kej 31:17

Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan isteri-isterinya a  ke atas unta, b 

(0.05)Kej 32:16

Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan x  yang satu dengan kumpulan yang lain."

(0.05)Kej 32:17

Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka: "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu: Siapakah tuanmu? dan ke manakah engkau pergi? dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? --

(0.05)1Sam 30:20

Daud mengambil segala kambing domba dan lembu; semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata: "Inilah jarahan Daud."
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA