Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 2661 untuk memperbolehkannya (0.001 seconds)
(1.00)Im 11:47

yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan."

(0.96)Ul 14:20

Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan.

(0.92)Ul 14:9

Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air; segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan,

(0.91)Kel 12:45

Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya.

(0.91)Ul 14:11

Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan.

(0.87)2Raj 25:29

ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya.

(0.87)Yer 52:33

Yoyakhin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya.

(0.85)Kel 24:2

Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia."

(0.85)Kel 12:44

Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat dia.

(0.85)Kel 13:7

Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama tujuh hari itu; sesuatupun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu.

(0.83)Ul 14:4

Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing;

(0.83)Ayb 21:3

Bersabarlah dengan aku, aku akan berbicara; sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek.

(0.81)Ul 23:24

"Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu.

(0.79)Ul 23:25

Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum sesamamu itu."

(0.78)Im 7:24

Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya.

(0.77)2Raj 23:9

Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah TUHAN di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.

(0.77)Im 25:44

Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kaumiliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu; hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan.

(0.77)Ul 15:3

Dari seorang asing boleh kautagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kauhapuskan.

(0.76)Kej 3:2

Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,

(0.75)Kel 5:11

Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikitpun tidak boleh kurang."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=memperbolehkannya&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)