Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 21 - 40 dari 107 ayat untuk memperbolehkannya AND book:41 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.10)Mrk 3:26

Demikianlah juga kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya.

(0.10)Mrk 6:19

Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat,

(0.10)Mrk 9:29

Jawab-Nya kepada mereka: "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa 1 ."

(0.10)Mrk 10:4

Jawab mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya l  dengan membuat surat cerai."

(0.10)Mrk 10:38

Tetapi kata Yesus kepada mereka: "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. s  Dapatkah kamu meminum cawan t  yang harus Kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima? u "

(0.10)Mrk 3:14

Ia menetapkan dua belas orang e  untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil

(0.10)Mrk 3:20

Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun h  pula, sehingga makanpun i  mereka tidak dapat.

(0.10)Mrk 4:30

Kata-Nya lagi: "Dengan apa hendak kita membandingkan k  Kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya?

(0.10)Mrk 7:29

Maka kata Yesus kepada perempuan itu: "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu."

(0.10)Mrk 9:3

dan pakaian-Nya sangat putih s  berkilat-kilat. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu.

(0.10)Mrk 10:26

Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"

(0.10)Mrk 14:5

Sebab minyak ini dapat dijual tiga ratus dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu.

(0.10)Mrk 14:8

Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan-Ku. g 

(0.10)Mrk 6:56

Ke manapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada-Nya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah-Nya f  saja. Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh.

(0.10)Mrk 8:37

Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?

(0.10)Mrk 3:27

Tetapi tidak seorangpun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu 1 . Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. p 

(0.10)Mrk 9:22

Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami."

(0.10)Mrk 9:39

Tetapi kata Yesus: "Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku.

(0.10)Mrk 10:39

Jawab mereka: "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka: "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus Kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima. v 

(0.10)Mrk 13:22

Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu 1  o  akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat p  dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan.
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA