Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 457 untuk medan pertempuran AND book:[1 TO 39] (0.001 seconds)
(1.00)1Sam 4:2

Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira empat ribu orang di medan pertempuran itu.

(0.74)1Sam 4:16

Kata orang itu kepada Eli: "Aku datang dari medan pertempuran; baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli: "Bagaimana keadaannya, anakku?"

(0.62)2Sam 1:25

Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran! Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu.

(0.53)2Taw 18:29

Raja Israel berkata kepada Yosafat: "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran.

(0.48)Mzm 78:9

Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran;

(0.47)Yer 46:3

"Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur!

(0.46)Ayb 38:23

yang Kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan?

(0.46)2Sam 18:8

Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara dari pada yang dimakan pedang pada hari itu.

(0.44)2Sam 11:18

Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu.

(0.41)1Sam 14:22

Bahkan, ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itupun bergabung dengan mereka dalam pertempuran.

(0.41)2Taw 18:34

Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam.

(0.41)1Sam 14:20

Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu; dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar.

(0.40)1Raj 22:30

Raja Israel berkata kepada Yosafat: "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran.

(0.40)1Sam 14:23

Demikianlah TUHAN menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen.

(0.40)1Taw 10:3

Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul; para pemanah menjumpainya dan melukainya.

(0.39)Za 14:3

Kemudian TUHAN akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran.

(0.38)Ul 20:2

Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat,

(0.38)2Sam 18:6

Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim.

(0.38)2Sam 1:4

Bertanyalah pula Daud kepadanya: "Apakah yang terjadi? Coba ceriterakan kepadaku." Jawabnya: "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran; bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati."

(0.37)2Sam 11:19

Ia memerintahkan kepada suruhan itu, demikian: "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=medan pertempuran AND book:[1 TO 39]&page=1
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)