Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 306 untuk lemparkan (0.001 seconds)
(1.00)Kel 4:3

Firman TUHAN: "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya.

(0.90)Rat 3:53

Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari aku dengan batu.

(0.87)Mzm 147:17

Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dingin-Nya?

(0.82)Nah 3:6

Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan.

(0.79)Neh 13:8

Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia ke luar bilik itu.

(0.76)Kej 37:24

Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.

(0.75)Bil 35:20

Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja, sehingga orang itu mati,

(0.73)Kel 7:12

Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular; tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka.

(0.73)Ul 9:17

Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu.

(0.71)Yer 51:63

Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat

(0.69)Pkh 11:1

Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu.

(0.68)Bil 35:22

Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya,

(0.67)Mi 7:19

Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.

(0.65)Hak 15:17

Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi.

(0.62)Bil 19:6

Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu.

(0.62)Mzm 60:8

(60-10) Moab ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom Aku melemparkan kasut-Ku, karena Filistea Aku bersorak-sorai."

(0.62)Kis 22:23

Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara.

(0.61)Mzm 108:9

(108-10) Moab ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom Aku melemparkan kasut-Ku, dan karena Filistea Aku bersorak-sorai."

(0.57)Kel 7:9

"Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kaukatakan kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular."

(0.57)Kel 7:10

Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan TUHAN; Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=lemparkan&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)