Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 9 dari 9 ayat untuk keturunan-keturunan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hak 3:2

--Maksudnya hanyalah, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih berperang oleh TUHAN.

(0.81)Yes 41:4

Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu d  memanggil e  bangkit keturunan-keturunan, Aku, TUHAN, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian f  Aku tetap Dia g  juga.

(0.38)Kej 36:19

Itulah bani Esau, yakni Edom, c  dan itulah kepala-kepala kaum d  mereka.

(0.28)Kej 9:12

Dan Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian e  yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya: f 

(0.28)Kel 16:33

Sebab itu Musa berkata kepada Harun: "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna w  di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan TUHAN untuk disimpan turun-temurun."

(0.15)Mzm 85:5

(85-6) Untuk selamanyakah w  Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun?

(0.13)Ezr 2:55

Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda;

(0.11)Ezr 2:40

Inilah orang-orang Lewi: f  bani Yesua g  dan Kadmiel, yakni bani Hodawya: tujuh puluh empat orang.

(0.11)Ezr 2:43

Inilah para budak j  di bait Allah: bani Ziha, bani Hasufa, bani Tabaot;
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA