Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 2210 ayat untuk kepergian-Nya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.056 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.04)Kej 1:25

Allah menjadikan segala jenis binatang liar l  dan segala jenis ternak dan segala jenis m  binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. n 

(0.05)Kej 1:31

Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya i  itu, sungguh amat baik. j  Jadilah petang dan jadilah pagi, k  itulah hari keenam.

(0.04)Kej 2:16

Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia 1 : "Semua pohon dalam taman n  ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas,

(0.07)Kej 3:9

Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah engkau? r "

(0.04)Kej 6:9

Inilah riwayat i  Nuh: Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela j  di antara orang-orang 1  sezamannya; k  dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. l 

(0.08)Kej 8:15

Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh:

(0.07)Kej 9:8

Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia:

(0.03)Kej 12:8

Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. a  Ia memasang kemahnya b  dengan Betel di sebelah barat dan Ai c  di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan memanggil nama TUHAN. d 

(0.04)Kej 13:3

Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negeb w  sampai dekat Betel, x  di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, y 

(0.03)Kej 17:23

Setelah itu Abraham memanggil Ismael, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, y  juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. z 

(0.04)Kej 18:10

Dan firman-Nya: "Sesungguhnya Aku akan kembali tahun depan v  mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara, isterimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. w " Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang-Nya.

(0.05)Kej 18:22

Lalu berpalinglah orang-orang s  itu dari situ dan berjalan ke Sodom, t  tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan TUHAN 1 . u 

(0.43)Kej 18:29

Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada-Nya: "Sekiranya empat puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu."

(0.40)Kej 21:17

Allah mendengar 1  suara z  anak itu, lalu Malaikat Allah a  berseru dari langit b  kepada Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, c  sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.

(0.40)Kej 22:16

kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku j  sendiri--demikianlah firman TUHAN--:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu k  yang tunggal kepada-Ku,

(0.40)Kej 24:27

serta berkata: "Terpujilah TUHAN, h  Allah tuanku Abraham, i  yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya j  dari tuanku itu; dan TUHAN telah menuntun aku 1  di jalan k  ke rumah saudara-saudara l  tuanku ini!"

(0.06)Kej 31:11

Dan Malaikat Allah n  berfirman kepadaku dalam mimpi o  itu: Yakub! Jawabku: Ya Tuhan! p 

(0.06)Kej 31:12

Lalu Ia berfirman: Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik q  dan berbelang-belang, sebab telah Kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. r 

(0.03)Kej 31:42

Seandainya Allah ayahku, l  Allah Abraham m  dan Yang Disegani oleh Ishak n  tidak menyertai aku, o  tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku p  telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan q  tadi malam."

(0.04)Kej 33:11

Terimalah kiranya pemberian s  tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku t  dan akupun mempunyai segala-galanya. u " Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. v 
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA