Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 16 dari 16 ayat untuk kekuasaanku [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 8:17

Maka janganlah kaukatakan dalam hatimu: a  Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah b  yang membuat aku memperoleh kekayaan c  ini.

(0.71)Dan 4:30

berkatalah raja: "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan f  kebesaranku g  telah kubangun menjadi kota kerajaan?"

(0.67)Kej 39:8

Tetapi Yusuf menolak q  dan berkata kepada isteri tuannya itu: "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, r 

(0.25)Kel 9:16

akan tetapi inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni w  supaya memperlihatkan kepadamu kekuatan-Ku, x  dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi.

(0.25)Mzm 60:7

(60-9) Punya-Ku Gilead x  dan punya-Ku Manasye, Efraim y  ialah pelindung kepala-Ku, Yehuda z  ialah tongkat a  kerajaan-Ku;

(0.25)Mzm 108:8

(108-9) Gilead punya-Ku, Manasye punya-Ku, Efraim ialah pelindung kepala-Ku, Yehuda d  ialah tongkat kerajaan-Ku,

(0.21)Kej 39:9

bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dari padaku, s  dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau, sebab engkau isterinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah 1 ? t "

(0.15)2Sam 22:45

orang-orang asing tunduk menjilat z  kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. a 

(0.13)2Raj 18:33

Apakah pernah para allah c  bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur?

(0.11)2Raj 18:35

Siapakah di antara semua allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga TUHAN sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? f "

(0.11)Yes 36:20

Siapakah di antara semua allah i  negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga TUHAN sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku 1 ? j "

(0.10)2Taw 32:17

Ia menulis juga surat r  yang penuh cela s  dan hujat terhadap TUHAN, Allah Israel, bunyinya: "Sebagaimana para allah t  bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsa-Nya dari tanganku."

(0.10)Rm 9:17

Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi. t "

(0.09)Kej 45:13

Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir n  ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah o  bawa bapa ke mari."

(0.09)1Raj 5:4

Tetapi sekarang, TUHAN, Allahku, telah mengaruniakan keamanan d  kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan e  dan tidak ada lagi malapetaka menimpa.

(0.09)Yes 36:18

Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan: TUHAN akan melepaskan kita! Apakah pernah para allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur?
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA