Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 131 untuk jandalah (0.001 seconds)
(1.00)1Tim 5:3

Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda.

(0.67)Kel 22:22

Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas.

(0.65)Ayb 24:3

Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai,

(0.65)Mzm 109:9

Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan isterinya menjadi janda.

(0.62)Mzm 78:64

imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis.

(0.62)Mzm 94:6

janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh;

(0.57)Kej 38:19

Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya.

(0.55)Ayb 22:9

Janda-janda kausuruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kauremukkan.

(0.55)Ams 15:25

Rumah orang congkak dirombak TUHAN, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan-Nya tetap.

(0.53)Yeh 44:22

Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi isteri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel, atau seorang janda imam boleh mereka ambil.

(0.53)Ayb 29:13

aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria;

(0.53)Ayb 31:16

Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar,

(0.53)Rat 5:3

Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda.

(0.53)Mrk 12:42

Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit.

(0.53)Luk 21:2

Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu.

(0.52)2Sam 14:5

Raja bertanya kepadanya: "Ada apa?" Jawabnya: "Ah, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati.

(0.52)Ayb 24:21

Ia menjarahi perempuan mandul, yang tidak beranak, dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda,

(0.51)Yer 49:11

Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka; biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku!"

(0.50)Ul 24:17

Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim; juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai.

(0.50)Ul 27:19

Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=jandalah&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)