Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 24 ayat untuk hebrew:ypm [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Rat 3:38

Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar k  apa yang buruk dan apa yang baik?

(0.88)Mzm 22:21

(22-22) Selamatkanlah aku dari mulut singa, v  dan dari tanduk banteng. w  Engkau telah menjawab aku!

(0.75)2Taw 36:12

Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, c  Allahnya, dan tidak merendahkan diri d  di hadapan nabi Yeremia, yang datang membawa pesan TUHAN.

(0.75)Ayb 36:16

Juga engkau dibujuk-Nya v  keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, w  bebas dari tekanan, x  ke meja y  hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. z 

(0.75)Mzm 8:2

(8-3) Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan dasar kekuatan q  karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh r  dan pendendam.

(0.75)Mzm 119:43

Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, n  sebab aku berharap o  kepada hukum-hukum-Mu.

(0.75)Yeh 3:17

"Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga j  kaum Israel. Bilamana engkau mendengarkan sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka atas nama-Ku. k 

(0.63)Yes 45:23

Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, a  dari mulut-Ku telah keluar kebenaran, b  suatu firman yang tidak dapat ditarik c  kembali: dan semua orang akan bertekuk d  lutut 1  di hadapan-Ku, dan akan bersumpah e  setia dalam segala bahasa,

(0.63)Yer 36:27

Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Barukh langsung dari mulut f  Yeremia itu, maka datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:

(0.63)Yeh 33:7

Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga 1  a  bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, b  peringatkanlah mereka demi nama-Ku.

(0.50)2Sam 16:1

Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, c  hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan dua ratus ketul roti, seratus buah kue kismis, seratus buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. d 

(0.50)2Sam 21:7

Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset g  bin Yonatan bin Saul, karena sumpah h  demi TUHAN ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul.

(0.50)2Taw 35:22

Tetapi Yosia tidak berpaling dari padanya, melainkan menyamar o  untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Nekho, yang merupakan pesan Allah 1 , lalu berperang di lembah Megido.

(0.50)Ezr 1:1

Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati a  Koresh 3 , raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia 4 , b  sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini:

(0.50)Est 7:8

Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil x  tempat Ester berbaring. y  Maka titah raja: "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku z  sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka a  Haman.

(0.50)Yes 55:11

demikianlah firman-Ku x  yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia 1 , y  tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil z  dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

(0.50)Yer 23:16

Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Janganlah dengarkan m  perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu! Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan n  rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut o  TUHAN;

(0.50)Yer 36:4

Jadi Yeremia memanggil Barukh u  bin Neria, v  lalu Barukh menuliskan dalam kitab gulungan w  itu langsung dari mulut x  Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan TUHAN kepadanya.

(0.50)Yer 36:6

Jadi pada hari puasa y  engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan TUHAN kepada orang banyak di rumah TUHAN dari gulungan yang kautuliskan langsung dari mulutku z  itu; kepada segenap orang Yehuda a  yang datang dari kota-kotanya haruslah kaubacakannya juga.

(0.50)Yer 36:32

Maka Yeremia mengambil gulungan lain 1  dan memberikannya kepada juru tulis Barukh bin Neria yang menuliskan q  di dalamnya langsung dari mulut r  Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar s  Yoyakim, raja Yehuda dalam api itu. Lagipula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu.
TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA