Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 6 dari 6 ayat untuk hebrew:ybaw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 2:17

Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa s  ialah Yeter, orang Ismael itu.

(0.71)1Taw 2:49

Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, d  dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. e 

(0.57)Kej 11:29

Abram dan Nahor t  kedua-duanya kawin; nama isteri Abram ialah Sarai, u  dan nama isteri Nahor ialah Milka, v  anak Haran ayah Milka dan Yiska.

(0.57)Yos 24:2

Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, b  dan mereka beribadah kepada allah lain. c 

(0.50)1Sam 24:11

(24-12) Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini! Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong v  punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kauketahui dan kaulihat, bahwa tanganku bersih w  dari pada kejahatan x  dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa y  terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar z  aku untuk mencabut nyawaku. a 

(0.50)1Raj 2:32

Dan TUHAN akan menanggungkan u  darahnya v  kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik w  dari padanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa x  bin Yeter, panglima Yehuda.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA