Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 15 dari 15 ayat untuk hebrew:eub [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ams 1:19

Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. d 

(1.00)Yeh 22:27

Pemuka-pemukanya l  di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala m  yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang n  untuk menguntungkan o  diri sendiri secara haram.

(1.00)Hab 2:9

Celakalah orang yang mengambil laba i  yang tidak halal untuk keperluan j  rumahnya, untuk menempatkan sarangnya k  di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka!

(0.82)Mzm 119:36

Condongkanlah hatiku b  kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. c 

(0.82)Ams 15:27

Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. j 

(0.71)Ayb 22:3

Apakah ada manfaatnya i  bagi Yang Mahakuasa, kalau engkau benar, j  atau keuntungannya, kalau engkau hidup saleh? k 

(0.71)Mzm 30:9

(30-10) "Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lobang kubur? n  Dapatkah debu bersyukur kepada-Mu dan memberitakan kesetiaan-Mu? o 

(0.71)Ams 28:16

Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya.

(0.67)Yer 8:10

Sebab itu Aku akan memberikan isteri-isteri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. b  Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung; c  baik nabi d  maupun imam, semuanya melakukan tipu. e 

(0.59)Kej 37:26

Lalu kata Yehuda x  kepada saudara-saudaranya itu: "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? y 

(0.59)Hak 5:19

Raja-raja datang e  dan berperang, pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanakh, pada mata air di Megido, f  tetapi perak sebagai rampasan g  tidak diperoleh mereka.

(0.59)Yer 6:13

Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya v  mengejar untung, w  baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. x 

(0.59)Mal 3:14

Kamu berkata: "Adalah sia-sia t  beribadah u  kepada Allah 1 . Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan v  terhadap-Nya dan berjalan dengan pakaian berkabung w  di hadapan TUHAN semesta alam?

(0.47)Kel 18:21

Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang o  yang cakap 1  dan takut p  akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; q  tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin r  seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang.

(0.47)Rat 2:17

TUHAN telah menjalankan yang dirancangkan-Nya, Ia melaksanakan m  yang difirmankan-Nya, yang diperintahkan-Nya dahulu kala; n  Ia merusak tanpa belas kasihan, o  Ia menjadikan si seteru senang atas kamu, p  Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. q 
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA