Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk hebrew:abs [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 10:28

Obal, Abimael dan Syeba, g 

(1.00)1Taw 1:22

Ebal, Abimael, Syeba,

(0.88)Ayb 6:19

Kafilah dari Tema v  mengamat-amatinya dan rombongan dari Syeba w  mengharapkannya,

(0.88)Yeh 27:23

Haran, v  Kane, Eden, w  Asyur x  dan Kilmad berdagang dengan engkau.

(0.75)Kej 10:7

Keturunan Kush ialah Seba, s  Hawila, t  Sabta, Raema u  dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba v  dan Dedan. w 

(0.75)Kej 25:3

Yoksan memperanakkan Syeba i  dan Dedan. j  Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan orang Leum.

(0.75)1Raj 10:1

Ketika ratu negeri Syeba o  mendengar kabar p  tentang Salomo, berhubung dengan nama TUHAN, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. q 

(0.75)1Raj 10:4

Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya,

(0.75)1Taw 1:9

Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.

(0.75)2Taw 9:3

Ketika ratu negeri Syeba melihat hikmat Salomo f  dan rumah yang telah didirikannya,

(0.75)Mzm 72:10

kiranya raja-raja dari Tarsis e  dan pulau-pulau f  membawa persembahan-persembahan; kiranya raja-raja dari Syeba g  dan Seba menyampaikan upeti h !

(0.75)Mzm 72:15

Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba n ! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari o !

(0.62)1Taw 1:32

Keturunan Ketura, gundik l  Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan. m 

(0.62)Ayb 1:15

datanglah orang-orang Syeba j  menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan."

(0.62)Pkh 5:16

(5-15) Inipun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikianpun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? b 

(0.62)Pkh 11:8

oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat x  akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan.

(0.62)Yeh 27:22

Pedagang Syeba s  dan Raema berdagang dengan engkau; mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah t  dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas u  ganti barang-barangmu.

(0.50)1Raj 10:10

Lalu diberikannyalah kepada raja seratus dua puluh talenta emas, z  dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu.

(0.50)1Raj 10:13

Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya.

(0.50)2Taw 9:9

Lalu diberikan kepada raja seratus dua puluh talenta emas, j  dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA