Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 11 dari 11 ayat untuk hebrew:Nsg [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 46:28

Yakub menyuruh Yehuda l  berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen m  menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen.

(1.00)Kej 47:27

Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, c  dan mereka menjadi penduduk di situ. d  Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. e 

(1.00)Kel 9:26

Hanya di tanah Gosyen, g  tempat kediaman orang Israel, h  tidak ada turun hujan es.

(1.00)Yos 10:41

Yosua menewaskan mereka dari Kadesh-Barnea z  sampai Gaza, a  juga seluruh tanah Gosyen b  sampai Gibeon.

(0.83)Kej 45:10

Engkau akan tinggal di tanah Gosyen 1  g  dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. h 

(0.83)Kej 47:1

Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun: "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, e  dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen. f "

(0.83)Kej 50:8

serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya; z  hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosyen. a 

(0.67)Kej 46:34

maka jawablah: Hamba-hambamu z  ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami a --dengan maksud supaya kamu boleh diam b  di tanah Gosyen. c " --Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian 1  bagi orang Mesir. d 

(0.67)Kej 47:4

Lagi kata mereka kepada Firaun: "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, k  sebab tidak ada lagi padang rumput l  untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan; m  maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. n "

(0.67)Kej 47:6

Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap o  di tempat yang terbaik dari negeri p  ini, biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, q  tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. r "

(0.67)Kel 8:22

Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosyen, t  di mana umat-Ku tinggal, u  sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, v  bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri ini.
TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA