Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 55 ayat untuk hebrew:Mysn [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 10:44

Mereka sekalian mengambil sebagai isteri perempuan asing; maka mereka menyuruh pergi isteri-isteri itu dengan anak-anaknya 1 .

(0.94)Rat 5:11

Mereka memperkosa i  wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda.

(0.82)1Taw 4:5

Asyur, z  bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.

(0.82)2Taw 24:3

Yoyada mengambil dua orang isteri bagi dia; dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan.

(0.82)Ams 14:1

Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya 1 , a  tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri.

(0.82)Yeh 23:2

"Hai anak manusia, ada dua orang perempuan 1 , anak dari satu ibu. a 

(0.71)Kej 4:19

Lamekh mengambil isteri f  dua orang 1 ; g  yang satu namanya Ada, yang lain Zila.

(0.71)Hak 8:30

Gideon mempunyai tujuh puluh anak laki-laki, a  semuanya anak kandungnya, sebab ia beristeri banyak;

(0.71)1Raj 3:16

Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya.

(0.71)1Taw 14:3

Daud mengambil lagi beberapa isteri 1  di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki j  dan perempuan.

(0.71)Ezr 10:17

dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperisteri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama.

(0.71)Neh 13:23

Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperisteri u  perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. v 

(0.71)Est 1:9

Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan j  bagi semua perempuan di dalam istana raja Ahasyweros.

(0.71)Yes 32:9

Hai perempuan-perempuan y  yang hidup aman 1 , bangunlah, dengarkanlah z  suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram, a  perhatikanlah perkataanku!

(0.71)Rat 4:10

Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak n  mereka, untuk makanan mereka tatkala runtuh puteri bangsaku.

(0.71)Nah 3:13

Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan; o  pintu-pintu p  gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu; api telah memakan habis palang q  pintumu.

(0.67)Yer 29:6

ambillah isteri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan; ambilkanlah isteri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang! j 

(0.59)Kej 6:2

maka anak-anak Allah 1  r  melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia s  itu cantik-cantik, t  lalu mereka mengambil isteri u  dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.

(0.59)Kej 31:50

Jika engkau mengaibkan a  anak-anakku, dan jika engkau mengambil isteri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi b  antara aku dan engkau. c "

(0.59)Im 26:26

Jika Aku memusnahkan persediaan makananmu, t  maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang.
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA