Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 41 ayat untuk hebrew:Mebxr [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 12:15

Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, z  nabi itu, dan Ido, pelihat itu, --yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang.

(0.99)1Raj 12:17

sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. a 

(0.99)1Raj 14:30

Dan terus-menerus perang d  ada antara Rehabeam dan Yerobeam.

(0.99)2Taw 10:17

sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda.

(0.99)2Taw 11:5

Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda.

(0.85)1Raj 11:43

Kemudian Salomo mendapat perhentian 1  bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, n  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

(0.85)1Raj 12:1

Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, o  sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja.

(0.85)1Raj 12:3

Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam:

(0.85)1Raj 14:25

Tetapi pada tahun kelima zaman raja Rehabeam, majulah Sisak, raja Mesir, menyerang z  Yerusalem.

(0.85)1Raj 15:6

Dan ada perang k  antara Rehabeam dan Yerobeam, seumur hidupnya.

(0.85)1Taw 3:10

Keturunan Salomo ialah Rehabeam; w  anak orang ini ialah Abia; x  anak orang ini ialah Asa; y  anak orang ini ialah Yosafat; z 

(0.85)2Taw 9:31

Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, z  ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

(0.85)2Taw 10:1

1 Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja.

(0.85)2Taw 10:3

Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel c  dan berkata kepada Rehabeam:

(0.85)2Taw 10:13

Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua;

(0.85)2Taw 11:22

Rehabeam mengangkat Abia, c  anak Maakha, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja.

(0.85)2Taw 12:1

Rehabeam beserta seluruh Israel 1  e  meninggalkan f  hukum TUHAN, ketika kerajaannya menjadi kokoh g  dan kekuasaannya menjadi teguh. h 

(0.85)2Taw 12:16

Kemudian Rehabeam a  mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, b  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

(0.80)1Raj 12:18

Kemudian raja Rehabeam mengutus Adoram b  yang menjadi kepala rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati, c  bahkan raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem.

(0.80)1Raj 12:27

Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah TUHAN di Yerusalem, k  maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, raja Yehuda, kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, raja Yehuda."
TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA