Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 163 ayat untuk hebrew:07970 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 12:4

Yismaya, orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ketiga puluh orang itu, yang mengepalai tiga puluh orang; Yeremia, Yehaziel, Yohanan dan Yozabad, orang Gedera; s 

(1.00)1Taw 27:6

Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh pahlawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya.

(0.94)Bil 2:21

Pasukannya terdiri dari tiga puluh dua ribu dua ratus orang yang dicatat.

(0.94)Bil 31:44

lembu-lembu tiga puluh enam ribu ekor,

(0.94)Bil 31:45

keledai-keledai tiga puluh ribu lima ratus ekor,

(0.94)2Sam 23:39

Uria, i  orang Het, semuanya tiga puluh tujuh orang.

(0.83)Kej 18:30

Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, e  kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana."

(0.83)Hak 14:13

Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan tiga puluh pakaian dalam dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya: "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar."

(0.83)2Sam 23:13

Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala mendapatkan Daud, menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, f  sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. g 

(0.83)1Taw 23:3

Lalu dihitunglah d  orang-orang Lewi, yang berumur tiga puluh tahun ke atas, e  dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga puluh delapan ribu f  orang.

(0.82)Kej 11:12

Setelah Arpakhsad hidup tiga puluh lima tahun, ia memperanakkan Selah. f 

(0.82)Kej 11:14

Setelah Selah hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Eber. g 

(0.82)Kej 11:16

Setelah Eber hidup tiga puluh empat tahun, ia memperanakkan Peleg. h 

(0.82)Kej 11:18

Setelah Peleg hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Rehu. i 

(0.82)Kej 11:20

Setelah Rehu hidup tiga puluh dua tahun, ia memperanakkan Serug. j 

(0.82)Kej 11:22

Setelah Serug hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Nahor. k 

(0.82)Im 27:4

Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus tiga puluh syikal.

(0.82)Bil 1:35

Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada tiga puluh dua ribu dua ratus orang.

(0.82)Bil 1:37

Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin n  ada tiga puluh lima ribu empat ratus orang.

(0.82)Bil 2:23

Pasukannya terdiri dari tiga puluh lima ribu empat ratus orang yang dicatat.
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA