Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 4196 ayat untuk hebrew:0413 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Im 11:1

Lalu TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun, kata-Nya kepada mereka:

(0.93)Kel 19:25

Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka.

(0.86)Kel 14:15

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada-Ku? i  Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat.

(0.86)Kel 34:31

Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin d  jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka.

(0.86)Im 21:24

Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel.

(0.86)Bil 10:30

Tetapi jawabnya kepada Musa: "Aku tidak ikut, h  melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. i "

(0.86)2Raj 2:18

Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka: "Bukankah telah kukatakan kepadamu: Jangan pergi?"

(0.86)2Raj 4:19

Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya: "Aduh kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang: "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya!"

(0.86)Yer 48:21

Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, q  atas kota-kota Holon, r  Yahas, s  Mefaat, t 

(0.86)Yer 50:35

Pedang y  akan menimpa orang-orang Kasdim, z  demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat! a 

(0.86)Yeh 3:4

Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataan-Ku kepada mereka. n 

(0.82)Kej 49:29

Kemudian berpesanlah y  Yakub kepada mereka: "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, z  kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku a  dalam gua yang di ladang Efron, orang Het b  itu,

(0.82)Im 17:2

"Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya o  dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka: Inilah firman yang diperintahkan TUHAN:

(0.82)Bil 12:4

Lalu berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miryam: "Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga.

(0.82)Yos 9:6

Demikianlah mereka pergi kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal. o  Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu: "Kami ini datang dari negeri p  jauh; maka sekarang ikatlah perjanjian q  dengan kami."

(0.82)Yos 22:15

Setelah mereka sampai kepada bani Ruben, kepada bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian:

(0.82)1Raj 8:6

Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian x  TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, y  tepat di bawah sayap kerub-kerub; z 

(0.82)1Raj 8:28

Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini!

(0.82)1Raj 8:52

Hendaklah mata-Mu terbuka w  terhadap permohonan hamba-Mu dan terhadap permohonan umat-Mu Israel dan hendaklah Engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepada-Mu. x 

(0.82)2Taw 5:7

Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian o  TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub;
TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA