Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 20 ayat untuk hebrew:02974 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 6:9

Kiranya Allah berkenan meremukkan f  aku, kiranya Ia melepaskan tangan-Nya dan menghabisi g  nyawaku!

(0.88)Ayb 6:28

Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku; aku tidak akan berdusta di hadapanmu. i 

(0.75)Kej 1:15

dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah q  demikian.

(0.75)Kej 18:27

Abraham menyahut: "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. d 

(0.75)Kel 2:21

Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuellah Zipora, b  anaknya, kepada Musa.

(0.75)Ul 1:5

Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, p  mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya:

(0.75)Hak 17:11

Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri.

(0.75)2Raj 6:3

Lalu berkatalah seorang: "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya: "Baik aku akan ikut."

(0.75)Hos 5:11

Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. v 

(0.63)Kej 18:31

Katanya: "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang dua puluh itu."

(0.63)Yos 17:12

Tetapi bani Manasye tidak dapat m  menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu.

(0.63)Hak 1:35

dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, i  di Ayalon j  dan di Saalbim, k  walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang rodi.

(0.63)Hak 19:6

Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu: "Baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. u "

(0.63)1Sam 12:22

Sebab TUHAN tidak akan membuang o  umat-Nya 1 , sebab p  nama-Nya q  yang besar. Bukankah TUHAN telah berkenan untuk membuat r  kamu menjadi umat-Nya?

(0.63)1Taw 17:27

Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu u  untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya."

(0.50)Yos 7:7

Dan berkatalah Yosua: "Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa y  Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? z  Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu!

(0.50)1Sam 17:39

Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul: "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya.

(0.50)2Sam 7:29

Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan ALLAH, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu v  keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya."

(0.50)2Raj 5:23

Naaman berkata: "Silakan, ambillah dua talenta." Naaman mendesak dia, dan membungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian, lalu memberikannya kepada dua bujangnya; mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi.

(0.44)Hak 1:27

Suku Manasye tidak menghalau p  penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor q  dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam r  dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido s  dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan t  itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA