Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 47 untuk hebrew:yxyw (0.001 seconds)
(1.00)Kej 5:9

Setelah Enos hidup sembilan puluh tahun, ia memperanakkan Kenan.

(1.00)Kej 5:12

Setelah Kenan hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Mahalaleel.

(1.00)Kej 5:21

Setelah Henokh hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Metusalah.

(1.00)Kej 11:16

Setelah Eber hidup tiga puluh empat tahun, ia memperanakkan Peleg.

(1.00)Kej 11:18

Setelah Peleg hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Rehu.

(1.00)Kej 11:20

Setelah Rehu hidup tiga puluh dua tahun, ia memperanakkan Serug.

(1.00)Kej 11:22

Setelah Serug hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Nahor.

(1.00)Kej 11:24

Setelah Nahor hidup dua puluh sembilan tahun, ia memperanakkan Terah.

(1.00)Mzm 49:9

(49-10) supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lobang kubur.

(1.00)Mzm 69:32

(69-33) Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah; kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali!

(1.00)Yes 38:9

Karangan Hizkia, raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya:

(0.86)Kej 5:3

Setelah Adam hidup seratus tiga puluh tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya.

(0.86)Kej 5:6

Setelah Set hidup seratus lima tahun, ia memperanakkan Enos.

(0.86)Kej 5:15

Setelah Mahalaleel hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Yared.

(0.86)Kej 5:18

Setelah Yared hidup seratus enam puluh dua tahun, ia memperanakkan Henokh.

(0.86)Kej 5:19

Dan Yared masih hidup delapan ratus tahun, setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.

(0.86)Kej 5:25

Setelah Metusalah hidup seratus delapan puluh tujuh tahun, ia memperanakkan Lamekh.

(0.86)Kej 5:28

Setelah Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki,

(0.86)Kej 9:28

Nuh masih hidup tiga ratus lima puluh tahun sesudah air bah.

(0.86)Kej 11:11

Sem masih hidup lima ratus tahun, setelah ia memperanakkan Arpakhsad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:yxyw&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)