Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 181 - 200 dari 348 ayat untuk hebrew:ym [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.51)Yos 11:5

Raja-raja ini bersekutu r  dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom s  untuk memerangi orang Israel.

(0.51)Yos 11:7

Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka.

(0.51)Yos 18:15

Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat-Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Me-Neftoah. t 

(0.51)Hak 1:1

Sesudah Yosua mati 3 , a  orang Israel bertanya kepada TUHAN: "Siapakah dari pada kami yang harus lebih dahulu b  maju menghadapi orang Kanaan c  untuk berperang melawan mereka?"

(0.51)Hak 5:19

Raja-raja datang e  dan berperang, pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanakh, pada mata air di Megido, f  tetapi perak sebagai rampasan g  tidak diperoleh mereka.

(0.51)Hak 6:29

Berkatalah mereka seorang kepada yang lain: "Siapakah yang melakukan hal itu?" Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang: "Gideon bin Yoas, b  dialah yang melakukan hal itu."

(0.51)Rut 3:9

Bertanyalah ia: "Siapakah engkau ini?" Jawabnya: "Aku Rut, hambamu: kembangkanlah kiranya sayapmu c  melindungi hambamu 1  ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus d  kami."

(0.51)Rut 3:16

Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu: "Bagaimana, anakku?" Lalu diceritakannyalah semua yang dilakukan orang itu kepadanya

(0.51)1Sam 4:8

Celakalah kita! Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah, yang telah menghajar a  orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah b  di padang gurun.

(0.51)1Sam 14:17

berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu: "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari pada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada.

(0.51)1Sam 17:58

Kata Saul kepadanya: "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud: "Anak hamba tuanku, Isai, q  orang Betlehem itu."

(0.51)1Sam 18:18

Tetapi Daud berkata kepada Saul: "Siapakah aku z  dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu a  raja?"

(0.51)1Sam 25:10

Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya: "Siapakah i  Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya.

(0.51)1Sam 26:9

Tetapi kata Daud kepada Abisai: "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi r  TUHAN 1 , dan bebas dari hukuman? s "

(0.51)2Sam 7:18

Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: "Siapakah aku b  ini, ya Tuhan ALLAH, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini 1 ?

(0.51)2Sam 12:22

Jawabnya: "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, p  karena pikirku: siapa tahu q  TUHAN mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. r 

(0.51)2Sam 15:4

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri l  ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

(0.51)2Sam 20:11

Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu, sambil berkata: "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab!"

(0.51)1Raj 1:20

Dan kepadamulah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku.

(0.51)1Raj 20:14

Lalu bertanyalah Ahab: "Dengan bantuan siapa?" Jawabnya: "Beginilah firman TUHAN: Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah." Tanyanya pula: "Siapakah yang akan memulai u  perang?" Jawabnya: "Engkau!"
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA