Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 99 untuk hebrew:yhtw (0.000 seconds)
(1.00)Kej 11:30

Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak.

(1.00)Kej 19:26

Tetapi isteri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.

(1.00)Ayb 5:16

Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut.

(1.00)Ayb 21:2

"Dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu.

(1.00)Mzm 118:21

Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku.

(0.88)1Sam 14:15

Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah.

(0.87)Hak 14:20

Maka diberikanlah isteri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya.

(0.87)Neh 5:1

Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para isteri terhadap sesama orang Yahudi.

(0.87)Ayb 13:5

Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan dari padamu.

(0.87)Mzm 69:10

(69-11) Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itupun menjadi cela bagiku;

(0.87)Rat 3:37

Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya?

(0.75)Kej 10:10

Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear.

(0.75)Kej 24:51

Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan TUHAN."

(0.75)Rut 4:16

Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya.

(0.75)2Sam 18:6

Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim.

(0.75)1Raj 1:4

Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia.

(0.75)2Raj 3:15

Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan TUHAN meliputi dia.

(0.75)2Raj 5:2

Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada isteri Naaman.

(0.75)1Taw 2:26

Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam.

(0.75)Ayb 6:10

Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Mahakudus.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:yhtw&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)