Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 3 dari 3 untuk hebrew:wmyrxh (0.000 seconds)
(1.00)Yer 51:3

Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah! Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya!

(0.80)1Sam 15:9

Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga: tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka.

(0.80)2Taw 32:14

Siapa dari pada semua allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku?


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:wmyrxh&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)