Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 41 - 55 dari 55 ayat untuk hebrew:ted [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.51)Yos 4:24

supaya semua bangsa di bumi tahu, s  bahwa kuat t  tangan TUHAN, dan supaya mereka selalu takut kepada TUHAN, Allahmu. u "

(0.51)Yos 20:3

supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, d  dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. e 

(0.51)Hak 3:2

--Maksudnya hanyalah, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih berperang oleh TUHAN.

(0.51)Ayb 42:3

Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? k  Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita 1  tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. l 

(0.51)Pkh 12:9

Selain Pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. l 

(0.51)Yes 11:2

1 Roh b  TUHAN 2  akan ada padanya, roh hikmat c  dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, d  roh pengenalan dan takut akan TUHAN;

(0.51)Mal 2:7

Sebab bibir seorang imam l  memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran m  dari mulutnya, sebab dialah utusan n  TUHAN semesta alam.

(0.40)Ul 4:42

supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja j  dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup.

(0.40)Ul 19:4

Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup: apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya,

(0.40)Yos 20:5

Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu.

(0.40)Yes 44:19

Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian n  untuk mengatakan: "Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya o  juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? p  Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? q "

(0.40)Yeh 38:16

Engkau bangkit melawan umat-Ku Israel seperti awan e  yang menutupi seluruh bumi. f  Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan Aku akan membawa engkau untuk melawan tanah-Ku, supaya bangsa-bangsa mengenal Aku, pada saat Aku menunjukkan kekudusan-Ku g  kepadamu di hadapan h  mereka, hai Gog.

(0.40)Dan 1:4

yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan h  baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, i  berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja 1 , supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa j  orang Kasdim.

(0.40)Hos 4:1

Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab TUHAN mempunyai perkara 1  v  dengan penduduk negeri w  ini, sebab tidak ada kesetiaan x  dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan y  akan Allah di negeri z  ini.

(0.40)Mi 6:5

Umat-Ku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, y  raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim z  sampai ke Gilgal, a  supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan b  keadilan dari TUHAN."
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA