Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 61 - 80 dari 99 ayat untuk hebrew:ss [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.48)1Raj 10:14

Adapun emas, b  yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat enam ratus enam puluh enam talenta,

(0.48)1Raj 10:16

Raja Salomo membuat dua ratus perisai c  besar dari emas tempaan, enam ratus syikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar;

(0.48)1Raj 10:19

Takhta itu enam tingkatnya; pada takhta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri dua singa,

(0.48)1Raj 10:20

sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah-menyebelah; belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan.

(0.48)1Raj 16:23

Dalam tahun ketiga puluh satu zaman Asa, raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah dua belas tahun lamanya. Di Tirza n  ia memerintah enam tahun lamanya.

(0.48)2Raj 13:10

Dalam tahun ketiga puluh tujuh zaman Yoas, raja Yehuda, Yoas anak Yoahas, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam belas tahun lamanya.

(0.48)2Raj 14:21

Segenap bangsa Yehuda mengambil Azarya, d  yang masih berumur enam belas tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia.

(0.48)2Raj 15:2

Ia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem.

(0.48)2Raj 18:10

Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun; dalam tahun keenam zaman Hizkia--itulah tahun kesembilan zaman Hosea, raja Israel--direbutlah Samaria.

(0.48)1Taw 4:27

Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

(0.48)1Taw 20:6

Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat; dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam: dua puluh empat seluruhnya; juga orang ini termasuk keturunan raksasa.

(0.48)2Taw 9:13

Adapun berat emas, yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat enam ratus enam puluh enam talenta,

(0.48)2Taw 9:15

Raja Salomo membuat dua ratus perisai besar dari emas tempaan, enam ratus syikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar;

(0.48)2Taw 9:19

sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah-menyebelah; belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan.

(0.48)2Taw 26:1

Segenap bangsa Yehuda f  mengambil Uzia 1 , yang masih berumur enam belas tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia.

(0.48)2Taw 26:3

Uzia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem.

(0.48)Ezr 2:69

Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak enam puluh satu ribu dirham emas, lima ribu mina perak dan seratus helai kemeja imam.

(0.48)Ezr 8:26

Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka: perak enam ratus lima puluh talenta, perlengkapan perak seharga seratus talenta, emas seratus talenta,

(0.48)Yeh 16:13

Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu b  lenan halus dan sutera dan kain berwarna-warna; makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak c  dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. d 

(0.48)Yeh 27:7

Layarmu diperbuat dari lenan halus h  yang berwarna-warni dari tanah Mesir; itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda i  dari pantai Elisa. j 
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA