Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 55 untuk hebrew:Mysn (0.000 seconds)
(1.00)Ezr 10:44

Mereka sekalian mengambil sebagai isteri perempuan asing; maka mereka menyuruh pergi isteri-isteri itu dengan anak-anaknya.

(0.94)Rat 5:11

Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda.

(0.82)1Taw 4:5

Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.

(0.82)2Taw 24:3

Yoyada mengambil dua orang isteri bagi dia; dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan.

(0.82)Ams 14:1

Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri.

(0.82)Yeh 23:2

"Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu.

(0.71)Kej 4:19

Lamekh mengambil isteri dua orang; yang satu namanya Ada, yang lain Zila.

(0.71)Hak 8:30

Gideon mempunyai tujuh puluh anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristeri banyak;

(0.71)1Raj 3:16

Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya.

(0.71)1Taw 14:3

Daud mengambil lagi beberapa isteri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan.

(0.71)Ezr 10:17

dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperisteri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama.

(0.71)Neh 13:23

Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperisteri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab.

(0.71)Est 1:9

Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja Ahasyweros.

(0.71)Yes 32:9

Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram, perhatikanlah perkataanku!

(0.71)Rat 4:10

Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka, untuk makanan mereka tatkala runtuh puteri bangsaku.

(0.71)Nah 3:13

Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan; pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu; api telah memakan habis palang pintumu.

(0.67)Yer 29:6

ambillah isteri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan; ambilkanlah isteri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang!

(0.59)Kej 6:2

maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.

(0.59)Kej 31:50

Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil isteri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau."

(0.59)Im 26:26

Jika Aku memusnahkan persediaan makananmu, maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:Mysn&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)