Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 81 - 100 dari 132 ayat untuk hebrew:Myrbdh [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.50)Kej 29:13

Segera sesudah Laban o  mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap p  dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban.

(0.50)Kej 43:7

Jawab mereka: "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita: Masih hidupkah a  ayahmu? Adakah adikmu lagi? b  Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari c  adikmu itu."

(0.50)Kel 24:3

Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman TUHAN dan segala peraturan e  itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak: "Segala firman yang telah diucapkan TUHAN itu, akan kami lakukan. f "

(0.50)Kel 24:8

Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa q  itu serta berkata: "Inilah darah perjanjian 1  r  yang diadakan TUHAN dengan kamu, berdasarkan segala firman ini."

(0.50)Kel 34:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, p  maka Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, q  yang telah kaupecahkan. r 

(0.50)Kel 34:28

Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat puluh hari 1  empat puluh malam w  lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, x  dan ia menuliskan pada loh y  itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman. z 

(0.50)Ul 1:1

Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa 3  kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, a  di padang gurun, di Araba-Yordan, b  di tentangan Suf, antara Paran c  dengan Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab.

(0.50)Ul 4:9

Tetapi waspadalah f  dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah g  kepada anak-anakmu 1  h  dan kepada cucu cicitmu 2  semuanya itu,

(0.50)Ul 5:22

Firman itulah yang diucapkan TUHAN kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, x  dan tidak ditambahkan-Nya apa-apa lagi. Ditulis-Nya semuanya pada dua loh batu, y  lalu diberikan-Nya kepadaku."

(0.50)Ul 9:10

TUHAN memberikan kepadaku kedua loh batu, yang ditulisi jari Allah, h  di mana ada segala firman yang diucapkan TUHAN kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api, pada hari perkumpulan. i 

(0.50)Ul 10:4

Dan pada loh itu Ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula, Kesepuluh Firman a  yang telah diucapkan b  TUHAN kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul; c  sesudah itu TUHAN memberikannya kepadaku.

(0.50)Ul 12:28

Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu s  dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata TUHAN, Allahmu."

(0.50)Ul 30:1

"Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk w  yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, x  ke mana TUHAN, Allahmu, menghalau engkau,

(0.50)Ul 32:46

berkatalah ia kepada mereka: "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, q  supaya kamu memerintahkannya r  kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini.

(0.50)Yos 22:30

Setelah imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh bani Ruben, bani Gad dan bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik.

(0.50)Hak 9:3

Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikhem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelekh, sebab kata mereka: "Memang ia saudara kita."

(0.50)1Sam 19:7

Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. x 

(0.50)1Sam 24:16

(24-17) Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul: "Suaramukah l  itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul.

(0.50)1Raj 13:11

Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceriterakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja.

(0.50)1Raj 17:17

Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi 1 .
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA