Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 4 dari 4 untuk hebrew:Mylem (0.000 seconds)
(1.00)2Sam 6:15

Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut TUHAN itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala.

(0.83)1Taw 15:28

Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian TUHAN itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi.

(0.83)Ayb 42:3

Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui.

(0.67)2Taw 24:14

Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah TUHAN, yakni: perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah TUHAN.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:Mylem&page=1
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)