Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 11 dari 11 untuk hebrew:Myajx (0.001 seconds)
(1.00)Ams 1:10

Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut;

(0.87)Mzm 25:8

TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.

(0.87)Ams 13:21

Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan.

(0.75)1Raj 1:21

Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya."

(0.75)Mzm 26:9

Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah,

(0.62)Bil 32:14

Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka TUHAN yang menyala-nyala kepada orang Israel itu.

(0.62)1Sam 14:33

Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: "Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya." Dan ia berkata: "Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari."

(0.62)Mzm 1:1

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,

(0.62)Mzm 104:35

Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi! Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Haleluya!

(0.62)Pkh 10:4

Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar.

(0.62)Yes 33:14

Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata: "Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini?"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:Myajx&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)