Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 121 - 140 dari 141 ayat untuk hebrew:06828 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.46)Yer 16:15

melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara p  dan dari segala negeri ke mana Ia telah menceraiberaikan mereka! q  Sebab Aku akan membawa mereka pulang r  ke tanah 1  yang telah Kuberikan kepada nenek moyang s  mereka.

(0.46)Yer 23:8

melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri ke mana Ia telah menceraiberaikan mereka!, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. q "

(0.46)Yer 25:26

kepada semua raja dari utara, y  yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan z  dunia yang ada di atas muka bumi; juga raja Sesakh a  akan meminumnya sesudah mereka.

(0.46)Yer 46:10

Hari itu o  ialah hari Tuhan 1  ALLAH semesta alam, hari pembalasan p  untuk melakukan pembalasan kepada para lawan-Nya. Pedang akan makan q  sampai kenyang, dan akan puas minum darah r  mereka. Sebab Tuhan ALLAH semesta alam mengadakan korban penyembelihan s  di tanah utara, dekat sungai Efrat. t 

(0.46)Yer 47:2

"Beginilah firman TUHAN: Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara o  menjadi sungai yang membanjir, membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap, p 

(0.46)Yer 50:3

Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, c  membuat negerinya menjadi tempat tandus 1 ; tidak ada lagi yang diam d  di dalamnya, baik manusia maupun binatang, e  semuanya lari lenyap.

(0.46)Yer 50:9

Sebab sesungguhnya, Aku menggerakkan v  dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa w  yang besar 1  dari utara; x  mereka akan mengatur barisan untuk melawannya, dari sanalah kota itu akan direbut. y  Panah-panah z  mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa.

(0.46)Yeh 1:4

Lalu aku melihat 1 , sungguh, angin badai h  bertiup dari utara, i  dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa j  mengkilat.

(0.46)Yeh 8:3

Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan b  dan dipegang-Nya jambul kepalaku. Lalu Roh itu mengangkat c  aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan d  ilahi ke Yerusalem 1  dekat pintu gerbang pelataran e  dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan, f  yang menimbulkan cemburu itu.

(0.46)Yeh 9:2

Lihat, enam orang laki-laki 1  datang dari jurusan pintu gerbang Atas, yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan f  dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga.

(0.46)Yeh 26:7

Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membawa dari utara raja Nebukadnezar, q  raja Babel, raja segala raja r  untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, s  pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak.

(0.46)Yeh 32:30

Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, l  semuanya mereka, dan semua orang Sidon, m  yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka; mereka dibaringkan tanpa disunat n  dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. o 

(0.46)Yeh 46:19

Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk x  yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara y  tempat kudus, dan sungguh, di sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat.

(0.46)Yeh 47:2

Lalu diiringnya aku ke luar melalui pintu gerbang utara d  dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur, sungguh, air itu membual dari sebelah selatan.

(0.46)Yeh 48:10

Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu: Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan dua puluh lima ribu hasta, dan lebarnya di timur dan di barat sepuluh ribu hasta. Dan di tengah-tengahnyalah terletak tempat kudus TUHAN. b 

(0.46)Yeh 48:16

Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan: empat ribu lima ratus hasta, sebelah timur dan barat: juga empat ribu lima ratus hasta. h 

(0.46)Dan 11:6

Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu: puteri raja negeri Selatan 1  akan datang kepada raja negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi puteri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan: puteri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya.

(0.46)Za 14:4

Pada waktu itu kaki-Nya akan berjejak di bukit Zaitun 1  f  yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah g  dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar; setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.

(0.40)Yer 25:9

sesungguhnya, Aku akan mengerahkan w  semua kaum dari utara x --demikianlah firman TUHAN--menyuruh memanggil Nebukadnezar, y  raja Babel, hamba-Ku z  itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas a  dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan b  dan menjadi ketandusan c  untuk selama-lamanya.

(0.40)Yeh 20:47

dan katakanlah kepada hutan r  di sebelah selatan: Dengarlah firman TUHAN: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis s  setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara t  akan terbakar kepanasan olehnya. u 
TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA